Skip to main content

På sporet af Niels Hansen Jacobsen

Photo: VisitVejen

Vejen Kunstmuseum rummer en væsentlig del af Niels Hansen Jacobsens værker, dagligstue og samlinger. Rundt om Vejen findes en række mindesten og skulpturer fra hans hånd - også på områdets kirkegårde.