Skip to main content
skovvej

Københavnerplantager

Photo: VisitVejen

Omkring år 1900 anlagde velhavende københavnere sammen med Hedeselskabet en række plantager på den jyske hede. Formålet var dels at gøre en indsats for fædrelandet ved at skabe arbejdspladser og ændre kulturlandskabet – og samtidig at skaffe en række herlighedsværdier til sig selv.