Skip to main content

Nedslag i Danmarks historien Højskolerne

Photo: Rødding Højskole

Rødding Højskole er Danmarks ældste højskole, og det præger området at højskolehistorien har sit udspring i dette område.